جاذبه های گردشگری شهرستان داراب

جاذبه های گردشگری شهرستان داراب

مسجد سنگی، نماد استقامت و شکوه داراب
مسجد سنگی داراب (آتشکده آذرخش) در فاصلهٔ شش کیلومتری داراب، مسجدی در دل صخره تراشیده و کنده شده است. این مسجد با پلانی چهارسو، بنایی اسلامی است که در کوه پهنه یا پهنا دارد. این بنا را سیاحان مختلف دیده و تفسیرهای مختلفی درباره آن ارائه داده‌اند، از جمله اورول اشتین این اثر را یک کلیسا دانسته است که به کلی مردود است؛ زیرا پلان چهارسو در این مسجد، سابقه‌ای اصیل و دیرین در معماری سنتی ایران دارد. حالت چهار سوی آن، دقیقاً بر گرفته از پلان چهار طاقی‌ها بوده و گسترش آن از مراکز به یک اندازه است و هیچ تناسبی با کلیسا ندارد.
این اثر تاریخی دارای چهار کتیبه است و پس از شهر باستانی دارابگرد و نقش برجسته ساسانی آن منطقه سومین اثر تاریخی معروف و شناخته شده شهر داراب است.

مسجد سنگی
مسجد سنگی شهرستان داراب

آتشکده آذرجو، نماد زندگی در داراب کهن
این آتشکده در ده کیلومتری غرب داراب قرار دارد و به سبک چهار تاقی با گنبد ساخته شده است. آوار دیوارهای این آتشکده را تا نصف گرفته است و گنبد آن ریخته است. کنار آتشکده کوه سنگی حفره سیاه قرار دارد و چشمه بزرگی نیز در کنار آن است. بنا به روایت مروج الذهب مسعودی این آتشکده به دستور اشو زرتشت بنا شده است. زرتشت به یستاف شاه دستور داد تا آتش مقدس جمشید را بیابد و یستاف شاه آنرا در خوارزم یافت و به دارابگرد آورد و در آنجا آتشکده ای بنا نمود و آتش مقدس را در آن نگه داری نمود. سپس شهر خرم دارابگرد را بنا نمود.از سال ۳۳۲ هجری قمری نام آن به آتشکده آذرجو تغییر کرد

دارابگرد شهر باستانی ایران
دارابگرد نخستین پایتخت ساسانیان و نام یکی از پنج ایالت پارس در ایران قدیم بوده‌است. به آن داراگِرد یا ‘دارابجرد نیز گفته می‌شده‌است.
در مجموعه چند جلدی دانشنامه جهان اسلام (جلد۱۶، ص ۶۶۴) در خصوص توابع داراب گرد آمده‌است: «دارابگرد، کوره و شهری قدیمی و یکی از پنج کوره ایالت فارس بود که بخشی از نواحی میانی، جنوب و جنوب شرقی استان فارس کنونی یعنی کمابیش محدوده شهرستان‌های داراب، زرین دشت، فسا، جهرم، استهبان، نیریز و لارستان را را شامل می‌شد.»
در خصوص مرزهای دریایی دارابگرد، در فصلنامه تاریخ اسلام (سال هشتم، شماره مسلسل ۲۹، ص ۳۳–۶۵ بنادر ایرانی خلیج فارس در قرون میانی اسلام) صراحتاً آمده‌است که شرقی‌ترین سواحل فارس از آن کوره دارابجرد بود که در مجاورت کرمان قرار داشت و دو شهر «لار» و «سورو» از بنادر دارابگرد در قرون میانی اسلامی معرفی شده‌اند.
در کتاب «فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عربی» تألیف شوشتری نیز شهر هرمزد کهنه (حوالی میناب) از بنادر بزرگ داراب نامیده شده‌است.
دونالد ویتکم در مقاله خویش در کتاب «تاریخ خلیج فارس از قدیم‌ترین دوران تا کنون» می‌نویسد: «دارابگرد از کرانه‌های خلیج فارس تا کوه‌های بلند و فلات ایران ادامه می‌یافت.»

دارابگرد
دارابگرد شهر باستانی داراب

دره تنگ رغز شهرستان داراب – فسارود، عروس دره های ایران
دره زیبای تنگ رغز محیط بکر و طبیعی که در سال های اخیر یکی از جاذبه های مهم و دوست داشتنی شهرستان داراب و فسارود شده است. این دره با ۶۴ حوضچه و ۳۲ آبشار محیطی زیبا با آب سرد و گوارا یکی به عنوان عروس دره های ایران در بین کوهنوردان و دره نوردان نامیده میشد. رغز به معنای راه دختر یا راه سفید دختر در میان اهالی شناخته میشود. هم اکنون دره نوردان و کوهنوردان زیادی به همراه لیدرهای فنی و کوهنورد محلی پایین دست دره ، از اوایل فرودین ماه تا اواخر مهر ماه تورهای گردشگری را در دل این دره برگزار میکنند.
گروه کوهنوردی ستاره های رغز نیز یکی از فنی ترین و حرفه ای ترین گروه هایی است که در دل دره تنگ رغز تورهای گردشگری و کوهنوردی و دره نوردی را هرساله، هر ماه و هفت روز هفته انجام میدهد.

گروه کوهنوردی ستاره های رغز
ستاره های تنگ رغز

canyon darab iran landing raghez raghez-stars reghez rghez stars wally آب رغز آب سرد رغز آبشار رغز آبشار وداع ایران برگهای پاییزی بهشت رغز تنگ رغز تنگ رغز داراب تنگه رغز حوضچه های رغز داراب دره دره رغز دره نوردی راه دختر رغز رغز داراب ستارههای رغز ستاره های رغز صخره صخره نوردی ضدآب طناب کوهنوردی عروس دره های ایران عروس رغز فسارود فصل آزادی فصل پاییز قلب رغز نگین رغز پاییز پرش در رغز کوهنوردان کوهنوردی