پاییز در فسارود

به زودی با عکس ها و فیلم هایی از منطقه زیبای فسارود چشم انداز پاییزی این محیط بکر را برای شما آپلود می کنم .
فسارود با انواع باغ های مرکبات و زمین های کشاورزی و زمین های بکر و سرشار از طبیعت زیبا به آرامی رو به سمت نطقه توریستی است.
با من همراه باشید.