گروه کوهنوردی ستاره های رغز

گروه کوهنوردی ستاره های رغز گروه کوهنوردی ستاره های رغز با تیمی مجرب با افتخار هفت روز هفته اجرای دره نوردی در دل زیبای عروس دره های ایران، دره تنگ رغز را برعهده دارد. هرسال ما از فروردین ماه تا اواخر مهر ماه به دره تنگ رغز می رویم.گروه کوهنوردی…